… egen utställning 2016 …

… och under 2016 kommer jag att ha en egen utställning i Masthuggskyrkan. Den kommer att handla om mina religiösa tillkortakommanden, bland andra …