… om bilderna …

… skapardriften har nästan alltid varit stark och tiden har långa tider varit knapp. I tillvarons glipor och glapp har mycket av det som här visas kommit till och striden och skammen med självupptagenheten, som tyvärr är en förutsättning, är ständigt pågående …

… och allt eftersom åren går kommer mina målningar och teckningar till mer och mer oreflekterat, i en märklig skapelseprocess där framför allt målningarna kan genomgå många transformationer, inte bara övermålande utan rena dekonstruktioner, itusåganden och isärbrytningar. Så länge de finns i ateljén går ingen målning säker, den inre kompassen och en växande insikt om tillvarons ändlighet gör djärvheten …

… teckningarna är mer direkta och kommer till i något slags flöde där duktigheten lagts åt sidan och överraskandet av mig själv är det givande. En form, en rörelse, en fläck eller en idé kan vara det som startar detta flöde, eller också bara själva tecknandet i sig. Att sitta på möten är ett tillfälle då de mest märkliga teckningar kan komma till, det numera utdöende telefonklottret hade samma funktion. Sedan kan det vara en fröjd och märklig njutning att hänge sig åt detaljer och teknikaliteter …

Anders Lundmark