… när du lämnar mig …

… kom till på grund av kreativ oreda. Målningarna är alla gjorda vid olika tillfällen under en period då jag utforskade miner och ansiktsuttryck.  Av en slump hamnade några av dem bredvid varandra och jag såg då att där fanns en historia slumrande. Efter några omflyttningar hit och dit blev det denna berättelse, om sken och verklighet …

Anders Lundmark